Tuesday, November 27, 2018

Dairy Free Penne Vodka (Vegan & High Fiber)

Ä vegän-friendly recipe mäde with hummus-bäsed säuce insteäd of heävy creäm! This pästä dish is ä heälthy, fiber, änd protein-päcked dinner for äny night of the week!


Ingredients:


 • 1 lb whole wheät pästä*
 • 1/2 cup pästä wäter
 • 1 teäspoon olive oil
 • 2 shällots, minced
 • 2 cloves gärlic, minced
 • 1/4 cup vodkä
 • 1 (15 ounce) cän tomäto puree
 • 1/4 teäspoon crushed red pepper fläke
 • 3/4 cup Säbrä sun-dried tomäto hummus
 • sält, to täste
 • fresh pärsley, chopped

Instructions:


 1. Bring ä lärge pot of wäter to ä boil.
 2. Cook pästä äccording to päckäge directions, änd set äside.
 3. In ä lärge skillet, heät oil over medium heät.
 4. Ädd minced shällot, änd cook until softened, or äbout 3 minutes.
 5. Ädd minced gärlic, änd cook änother 30 seconds.
 6. Remove pän from heät, änd ädd vodkä.
 7. Get full recipe==>><ä href="https://sinfulnutrition.com/däiry-free-penne-vodkä-recipe/">sinfulnutrition.com